Мартиника

 Нашите предложения за о. Мартиника може да видите ТУК!!!

Обща информация за острова: Владение на Франция с площ 1 100 кв. км от архипелага Малки Антили. Има брегова линия 250 км. Северните части са заети от вулкански масив, с най-висока точка действащият вулкан Монт Пеле – 1 397 м. Южните райони са със средна надморска височина до 500 м. Климатът е тропичен, пасатен, със средна годишна температура 27 градуса Сº. Валежи – 3000 мм. Население – 390 хил. жит. Гъстота – 354.6 жит. на кв. км. Естествен прираст – 17. Средна продължителност на живота – мъже – 74 г., жени- 80 г. Етнически състав – мартиникци – 93.7 % (мулати, тамили), французи – 2.7 %, други – 3.6 %. Официален език – френски, използва се местен диалект на френския – криол. Конфесионален състав – християни – 98.5 % (от тях католици – 89.3 %, протестанти – 10.7 %), други – 1.5 %. Във Франция живеят 150-200 хил. мартиникци. Градско население – 95 %. Административен център – Фор де Франс (102 хил. ж). Други градове – Сент Ан, Сен Пиер. Административно деление – 2 окръга (Северен и Южен). По-важни исторически събития и дати – 1502 г. – островът е открит от Хр. Колумб; до 1635 г. – испанско владение; 1635 г. – започва колонизация на острова от Франция; от 1674 г. – официално френско владение; ХVII-ХVIII в. – заселване с негри-роби от Африка; 1848 г. – отмяна на робството. Заселване на няколко десетки хиляди индийци (главно тамили); 1902 г. – изригва вулканът Монт Пеле – 30 хил. жертви; 1946 г. – Мартиника става задморски департамент на Франция. Държавно устройство – задморски департамент и регион на Франция. Орган на изпълнителната власт на Франция – префектура, начело с префект. Орган на местното самоуправление – Генерален съвет (45 члена) и Регионален съвет (41 члена), които се избират за 6 години. В департамента на Франция Мартиника е представена от 4 депутата и 2 сенатора. Парична единица – EURO Стопанство – основа е селското стопанство и обслужването на чуждестранни туристи. В селското стопанство са заети 7.6 % от трудоспособното население. Основни култури – банани (230 хил. т), захарна тръстика (над 200 хил. т), ананаси. Отглежда се едър рогат добитък (35 хил. глави), свине (26 хил.), овце (40 хил.). Уловът на риба е 5 хил. т. В промишлеността са заети около 15 % от трудоспособното население. Има предприятия за производство на захарна суровина (6.5 хил. т) и за преработката в ром (66 хил. хектолитра). Действат циментов и нефтопреработвателен завод. Транспорт – шосета – 2 700 км, няма ж.п. линии. Главно пристанище – Фор де Франс. Международно летище – Ламантен, на 8 км от Фор де Франс. Туризъм – международният туризъм е един от важните източници на валутни постъпления – 1 млн. туристи годишно. От София до Фор де Франс – 8 452 км Мартиника – страна на приключенията Пресни екзотични плодове като банани, маракуя и ананаси, подканваща към танци креолска музика и горещо слънце дори и през студените и дъждовни дни в Европа, това са Карибските острови, описани накратко. Наред с типичните продукти като ром и кафява захар, какао и ванилия Мартиника се отличава с невероятно разнообразна природа от плажове с кокосови палми, полета със захарна тръстика и бананови плантации на юг до планини с тропическа растителност на север. Не е нужно да питате местните жители защо Мартиника е наричан още Мадинина, което означава Остров на цветята. След много кратко време ще се убедите сами, че типичните за острова цветя (обикновено високи около и над 1 м) са навсякъде: в градините, покрай пътя, във вазите върху масите.

project payday scam @ payday loans online @ payday 2 @ payday loans las vegas @ payday loans online no credit check @ payday loans near me @ instant payday network